VỀ CÔNG TY

Một trong những nhà chống thấm lớn nhất tại Việt Nam, với năng suất hơn 9 tỷ đơn vị sản phẩm mỗi năm.

Công ty KOMIX được thành lập tại Việt Nam từ năm 2004, chuyên cung cấp các sản phẩm chất lượng cao nhất với giá cạnh tranh nhất thị trường xây dựng Việt Nam.

Với các kinh nghiệm trực tiếp từ ngành công nghiệp xây dựng, KOMIX chọn lọc các nguồn sản phẩm tốt nhất từ các nhà sản xuất tốt nhất, tại địa phương và toàn cầu.

Bằng phương thức nhập khẩu trực tiếp từ nhà sản xuất trên toàn thế giới, loại bỏ các quốc gia phân phối trung gian, KOMIX có thể đáp ứng nguồn chất lượng sản phẩm cao nhất, sẵn sàng giao đến tận chân công trình, với giá cạnh tranh cho thị trường nội địa Việt Nam.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2020

2004

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KOMIX là công ty chống hàng đầu tại Việt Nam, chuyên sản xuất sản phẩm chống thấm.
Được thành lập vào năm 2004, Komix hiện là công ty hàng đầu về sản xuất ngành chống thấm với dây chuyền sản xuất hiện đại và năng suất cao nhất tại Việt Nam. Từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, chúng tôi đã trở thành một trong những công ty hàng đầu ngành chống thấm tại thị trường Việt Nam với thống kê tốt nhất.

2005

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KOMIX là công ty chống hàng đầu tại Việt Nam, chuyên sản xuất sản phẩm chống thấm.
Được thành lập vào năm 2004, Komix hiện là công ty hàng đầu về sản xuất ngành chống thấm với dây chuyền sản xuất hiện đại và năng suất cao nhất tại Việt Nam. Từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, chúng tôi đã trở thành một trong những công ty hàng đầu ngành chống thấm tại thị trường Việt Nam với thống kê tốt nhất.

2006

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KOMIX là công ty chống hàng đầu tại Việt Nam, chuyên sản xuất sản phẩm chống thấm.
Được thành lập vào năm 2004, Komix hiện là công ty hàng đầu về sản xuất ngành chống thấm với dây chuyền sản xuất hiện đại và năng suất cao nhất tại Việt Nam. Từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, chúng tôi đã trở thành một trong những công ty hàng đầu ngành chống thấm tại thị trường Việt Nam với thống kê tốt nhất.

2007

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KOMIX là công ty chống hàng đầu tại Việt Nam, chuyên sản xuất sản phẩm chống thấm.
Được thành lập vào năm 2004, Komix hiện là công ty hàng đầu về sản xuất ngành chống thấm với dây chuyền sản xuất hiện đại và năng suất cao nhất tại Việt Nam. Từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, chúng tôi đã trở thành một trong những công ty hàng đầu ngành chống thấm tại thị trường Việt Nam với thống kê tốt nhất.

2008

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KOMIX là công ty chống hàng đầu tại Việt Nam, chuyên sản xuất sản phẩm chống thấm.
Được thành lập vào năm 2004, Komix hiện là công ty hàng đầu về sản xuất ngành chống thấm với dây chuyền sản xuất hiện đại và năng suất cao nhất tại Việt Nam. Từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, chúng tôi đã trở thành một trong những công ty hàng đầu ngành chống thấm tại thị trường Việt Nam với thống kê tốt nhất.

2009

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KOMIX là công ty chống hàng đầu tại Việt Nam, chuyên sản xuất sản phẩm chống thấm.
Được thành lập vào năm 2004, Komix hiện là công ty hàng đầu về sản xuất ngành chống thấm với dây chuyền sản xuất hiện đại và năng suất cao nhất tại Việt Nam. Từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, chúng tôi đã trở thành một trong những công ty hàng đầu ngành chống thấm tại thị trường Việt Nam với thống kê tốt nhất.

2020

Nội dung đang cập nhật 2020 !

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

Chúng tôi cung cấp sản phẩm chống thấm chất lượng cao đồng thời đem lại giá trị tốt đẹp cho ngành xây dựng nói chung và các đối tác nói riêng.
TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

  • Chúng tôi cam kết làm hết sức mình để đạt đến sự hoàn hảo trong mọi khía cạnh kinh doanh.
  • Chúng tôi luôn chịu trách nhiệm cao nhất để đạt đuợc kết quả và mục tiêu đề ra.
  • Chúng tôi sử dụng hầu hết các sản phẩm từ các nhà cung cấp trên thế giới và thi công tại thị trường nội địa tại Việt Nam.
  • Chúng tôi thường xuyên cập nhật và ứng dụng sự tiến bộ công nghệ vào môi trường làm việc.

SỨ MỆNH

  • Cung cấp và lắp đặt các sản phẩm chống thấm chất lượng cao cho thị trường xây dựng Việt Nam và Đông Nam Á.
  • Chúng tôi luôn có chính sách tiết kiệm tối đa, tái sử dụng và tận dụng các nguồn tài nguyên nhiều nhất có thể để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
  • Luôn tôn trọng khách hàng, tôn trọng nhân viên.